Zásady ochrany osobních údajů

1 Osobní údaje shromažďované na webových stránkách

1.1 Úvodní informace

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

Veškeré zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti CYRRUS, a.s., IČO 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „společnost CYRRUS“), probíhá vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

1.2 Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě www.bondsummit.cz?

Pro přístup k www.bondsummit.cz a  zásadně nepožadujeme registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb nabízených na adrese www.bondusummit.cz budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

 • Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);
 • Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu, poštovní adresu nebo číslo mobilního telefonu);
 • Popisné údaje (např. údaje o Vašich zájmech v oblasti investování, preferencí nebo výše předpokládané investice).

Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím zmiňovaných webových stránek.

Neprovádíme profilování ani automatizované individuální rozhodování.

1.3 Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na www.bondusummit.cz a který prohlížeč jste použili k zobrazení www.bondusummit.cz.

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím webových stránek, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

1.4 Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím webu www.bondusummit.cz?

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

 • Přihlásíte-li se k odběru newsletteru
 • Bude-li chtít od nás dostávat aktuální informace a nabídky
 • Domluvíte-li si schůzku s naším makléřem
 • Požádáte, abychom Vás kontaktovali
 • Požádáte o zaslání dokumentů
 • Zaregistrujete-li se pomocí formuláře na investiční konferenci
 • Kontaktujete-li nás prostřednictvím livechatu nebo prostřednictvím sociálních sítí
 • Kontaktujete-li nás s žádostí o další informace…

Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle budeme požadovat další informace pouze v případě, pokud nám umožní poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost.

1.5 Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme (zejm. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru nebo jiných obchodních sdělení
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

1.6 Jak Vaše osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, a spravovat www.bondusummit.cz a služby, které Vám prostřednictvím webových stránek nabízíme.                       

Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem Vašeho zájmu o naše produkty.

2 Cookies

2.1 Úvod

Informace o uživateli této webové stránky shromažďujeme automaticky a také pokud se rozhodnete nám tyto informace sami poskytnout – například vyplněním formuláře na adrese www.bondusummit.cz. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a společnost CYRRUS, a.s. je používá pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Můžeme používat "cookies" k uchování a někdy také ke sledování informací o Vás.

2.2 Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Váš webový prohlížeč (například Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) pošle tyto cookies zpět na webovou stránku nebo aplikaci při každé následující návštěvě, aby Vás bylo možné rozpoznat a pamatovat si např. osobní údaje nebo uživatelské preference. Soubory cookie nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.

Soubory cookie používáme pro správu systému a analýzu návštěvnosti našich webových stránek za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb. To nám poskytuje informace o počtu návštěvníků různých částí našeho webu.

Společnost CYRRUS, a.s. tyto údaje nesdílí s třetími stranami. Naše soubory cookie neukládají údaje, jako je Vaše jméno nebo adresa, ale spíše nám umožňují vidět Vaše chování na webu, což přispěje ke zlepšení Vaší uživatelské zkušenosti. Pokud však chcete omezit, zablokovat nebo odstranit soubory cookie z adresy www.bondusummit.cz nebo jiné webové stránky, můžete k tomu použít Váš prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, a proto se podívejte do nabídky "Nápověda" konkrétního prohlížeče (nebo příručky mobilního telefonu), kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookie.

2.3 Jak ovládat soubory cookie

Existují různé způsoby, jak můžete ovládat a spravovat soubory cookie, které jsou podrobněji popsány níže. Nezapomeňte však, že všechna nastavení, která změníte, neovlivní pouze soubory cookie www.bondusummit.cz. Tyto změny se budou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte (pokud se nerozhodnete blokovat soubory cookie pouze z konkrétních webových stránek).

2.4 Správa souborů cookie v prohlížeči

Většina moderních prohlížečů Vám umožní:

 • Zjistit, jaké cookies máte a individuálně je odstranit
 • Blokovat cookies třetích stran
 • Blokovat cookies konkrétních webových stránek
 • Blokovat odesílání všech souborů cookie
 • Odstranit všechny soubory cookie po uzavření prohlížeče

Měli byste si být vědomi, že pokud odstraníte soubory cookie, jakékoliv předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste se od souborů cookie odhlásili, protože to vyžaduje nastavení odhlášení cookies. Pokud soubory cookie zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

2.5 Správa cookies pro analýzu

Je možné rovněž zrušit zaznamenávání aktivit v režimu anonymizovaného procházení v rámci webových stránek, které je prováděno soubory cookie pro analýzu. www.bondusummit.cz používá službu Google Analytics a je na Vás, zdali se rozhodnete pro odhlášení svých souborů cookie na stránce pro odhlášení služby Google Analytics. Vezměte prosím na vědomí, že budete přesměrováni na webový server společnosti Google Analytics, aby zde mohl být vygenerován cookie "ne díky", který zastaví další soubory cookie nastavené těmito třetími stranami.

2.6 Další informace o cookies a o tom, jak je spravovat

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a jak je spravovat, navštivte stránku aboutcookies.org (Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme být zodpovědní za obsah externích webových stránek).

3 Zasílání obchodních sdělení

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa) za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter, informace a komentáře k investičním příležitostem, tipy, nabídky, pozvánky na webináře, apod.). Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s Vaším předchozím souhlasem (přihlášení skrze formulář na webu, souhlas přes telefon). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlášení ze zasílání obchodních sdělení můžete učinit taktéž v každém emailu.

Pokud jste naším klientem, můžeme Vám obchodní sdělení zasílat bez předchozího souhlasu. V takovém případě máte kdykoliv možnost další zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout.

4 Pořizování záznamů telefonních hovorů a elektronické komunikace

Podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu musíme zaznamenávat telefonické hovory a elektronickou komunikaci, která souvisí s námi poskytovanými službami. Tyto záznamy musíme podle § 17 odst. 1 uvedeného zákona uchovávat. Uchovávané záznamy musí být dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat, zda dodržujeme zákonem stanovené povinnosti.

Zákonná lhůta pro uchování záznamů je 5 let. V případě záznamů o sjednaných smluvních závazcích musíme uchovávat záznamy po dobu trvání smlouvy, nejméně však 5 let od ukončení smlouvy.

5 Osobní údaje shromažďované společností mimo webové stránky

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník nebo náš dodavatel. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 • Mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi
 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální
 • Zajistili ochranu majetku naší společnosti
 • Plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme (zejm. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
 • Zajistili řádný výkon funkce depozitáře investičních fondů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V tomto případě nám jsou Vaše osobní údaje předávány obhospodařovatelem investičního fondu pro další zpracování.

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

6 Práva související se zpracováním osobních údajů

6.1 Vaše práva

Máte právo požadovat:

 • Přístup k osobním údajům
 • Aktualizovat nebo opravovat své údaje
 • Předání Vašich osobních údajů jinému správci
 • Odhlásit odběr dalších informací od společnosti
 • Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny
 • Případně vznést námitku vůči zpracování

a to zasláním e-mailu na osobniudaje@cyrrus.cz. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na osobniudaje@cyrrus.cz s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

Společnost CYRRUS, a.s. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

6.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

6.3 Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou uvedeny níže v části 11.

7 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů. 

8 Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely.

Můžeme sdílet Vaše osobní údaje v rámci holdingu CYRRUS GROUP.

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

V důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny v kontrole, převodu aktiv, reorganizace nebo likvidace naší společnosti ("reorganizační událost") můžeme převést, prodat nebo postoupit Vaše osobní údaje třetím osobám v rámci této reorganizační události.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

 • pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a
 • pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

9 Přenos údajů mimo Českou republiku

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

10 Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

11 Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přes osobniudaje@cyrrus.cz

Pověřenec:

Mgr. Lenka Hatlapatková, +420 736 539 132

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

12 Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

Naposledy změněno 28. 2. 2024